STRONA GŁÓWNAUCHWAŁYZARZĄDZENIAKONTAKT
BUDŻETYCZYSTOŚĆ I PORZĄDEKDZIAŁALNOŚĆ KULTURALNAFINANSE PUBLICZNEKARTA NAUCZYCIELAMIESZKANIOWY ZASÓB GMINYNIERUCHOMOŚCIOBWODY GŁOSOWANIAOCHRONA ZWIERZĄTOKRĘGI WYBORCZEOPŁATYOŚWIATA I WYCHOWANIEPLANOWANIE PRZESTRZENNEPODATKIPOMOC SPOŁECZNAPRAWO WODNEPRZEDSZKOLAPRZYSTANKIREGULAMINYSTATUTYSTRAŻ POŻARNATRANSPORT LOKALNYDROGISAMORZĄD TERYTORIALNYFORMULARZEDOTACJETARGOWISKA

CZYSTOŚĆ i PORZĄDEK


1 Uchwała nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 09:11:48   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
2 Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 9 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 09:08:00   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
3 Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 09:06:26   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
4 Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 09:01:06   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
5 Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 08:57:49   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
6 Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
z dnia: 2015-03-26
POBIERZ
Data dodania: 2015-03-26 18:22:51   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
7 Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z dnia: 2013-12-19
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-03 08:54:42   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
8 Uchwała nr XX/151/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
z dnia: 2013-06-21
POBIERZ
Data dodania: 2013-09-30 15:14:08   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
9 Uchwała nr XX/148/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry
z dnia: 2013-06-21
POBIERZ
Data dodania: 2013-09-30 14:51:50   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
10 Uchwała nr XX/149/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami
z dnia: 2013-06-21
POBIERZ
Data dodania: 2013-09-30 14:50:00   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
11 Uchwała nr XX/150/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z dnia: 2013-06-21
POBIERZ
Data dodania: 2013-09-30 14:47:54   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
12 Uchwała nr XX/152/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso
z dnia: 2013-06-21
POBIERZ
Data dodania: 2013-09-30 14:43:00   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
13 Uchwała nr XVII/120/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
z dnia: 2013-02-14
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-02 13:51:53   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
14 Uchwała nr XVII/119/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
z dnia: 2013-02-14
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-03 08:44:47   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
15 Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
z dnia: 2012-12-19
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-03 08:55:52   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
16 Uchwała nr NR XII /78/ 2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Suchożebry
z dnia: 2012-05-11
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-15 11:03:02   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
Copyright © Prawo miejscowe - Gmina Suchożebry   •   All rights reserved Liczba wejść: 30413, dziś: 15
designed & powered by Magdalena Szarek-Mistewicz
  <b>zamknij okno</b>
Copyright © Prawo miejscowe - Gmina Suchożebry   •   All rights reserved