STRONA GŁÓWNAUCHWAŁYZARZĄDZENIAKONTAKT
HOME  •  UCHWAŁY  •  OPŁATY
BUDŻETYCZYSTOŚĆ I PORZĄDEKDZIAŁALNOŚĆ KULTURALNAFINANSE PUBLICZNEKARTA NAUCZYCIELAMIESZKANIOWY ZASÓB GMINYNIERUCHOMOŚCIOBWODY GŁOSOWANIAOCHRONA ZWIERZĄTOKRĘGI WYBORCZEOPŁATYOŚWIATA I WYCHOWANIEPLANOWANIE PRZESTRZENNEPODATKIPOMOC SPOŁECZNAPRAWO WODNEPRZEDSZKOLAPRZYSTANKIREGULAMINYSTATUTYSTRAŻ POŻARNATRANSPORT LOKALNYDROGISAMORZĄD TERYTORIALNYFORMULARZEDOTACJETARGOWISKA

OPŁATY


1 Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 09:04:58   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
2 Uchwała nr XII/93/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie odstąpienia od opłaty targowej.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 08:45:16   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
3 Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
z dnia: 2016-01-15
POBIERZ
Data dodania: 2016-01-15 13:22:03   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
4 Uchwała nr XXVI/203/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć bezpłatnych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchożebry
z dnia: 2014-10-03
POBIERZ
Data dodania: 2014-10-03 23:07:57   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
5 Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchożebry
z dnia: 2011-06-28
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-15 13:52:33   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
Copyright © Prawo miejscowe - Gmina Suchożebry   •   All rights reserved Liczba wejść: 30423, dziś: 25
designed & powered by Magdalena Szarek-Mistewicz
  <b>zamknij okno</b>
Copyright © Prawo miejscowe - Gmina Suchożebry   •   All rights reserved