STRONA GŁÓWNAUCHWAŁYZARZĄDZENIAKONTAKT
BUDŻETYCZYSTOŚĆ I PORZĄDEKDZIAŁALNOŚĆ KULTURALNAFINANSE PUBLICZNEKARTA NAUCZYCIELAMIESZKANIOWY ZASÓB GMINYNIERUCHOMOŚCIOBWODY GŁOSOWANIAOCHRONA ZWIERZĄTOKRĘGI WYBORCZEOPŁATYOŚWIATA I WYCHOWANIEPLANOWANIE PRZESTRZENNEPODATKIPOMOC SPOŁECZNAPRAWO WODNEPRZEDSZKOLAPRZYSTANKIREGULAMINYSTATUTYSTRAŻ POŻARNATRANSPORT LOKALNYDROGISAMORZĄD TERYTORIALNYFORMULARZEDOTACJETARGOWISKA

OŚWIATA i WYCHOWANIE


1 Uchwała nr XXII/175/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 09:36:46   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
2 Uchwała nr XXII/177/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchożebry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 09:34:34   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
3 Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 09:29:58   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
4 Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 9 września 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchożebry.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 09:09:40   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
5 Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 08:53:16   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
6 Uchwała nr XIII/104/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Suchożebrach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchożebry.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 08:51:10   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
7 Uchwała nr XII/90/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Suchożebry, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły lub gimnazjum.
z dnia: 2016-01-25
POBIERZ
Data dodania: 2016-03-22 10:55:10   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
8 Uchwała nr XII/93/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie odstąpienia od opłaty targowej.
z dnia: 2016-01-25
POBIERZ
Data dodania: 2016-03-22 10:53:36   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
9 Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów samorządowych przyjęcia dzieci do publicznego przedszkola oraz publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.
z dnia: 2015-03-26
POBIERZ
Data dodania: 2015-03-26 18:21:41   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
10 Uchwała nr XXIV/185/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych
z dnia: 2014-10-03
POBIERZ
Data dodania: 2014-10-03 22:57:47   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
11 Uchwała nr XXI/159/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchożebry.
z dnia: 2013-09-25
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-15 10:37:15   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
12 Uchwała nr XIV/90/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchożebry
z dnia: 2012-09-26
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-15 10:48:21   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
13 Uchwała nr XI/67/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchożebry
z dnia: 2012-03-16
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-15 11:11:15   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
Copyright © Prawo miejscowe - Gmina Suchożebry   •   All rights reserved Liczba wejść: 30400, dziś: 2
designed & powered by Magdalena Szarek-Mistewicz
  <b>zamknij okno</b>
Copyright © Prawo miejscowe - Gmina Suchożebry   •   All rights reserved