STRONA GŁÓWNAUCHWAŁYZARZĄDZENIAKONTAKT
HOME  •  UCHWAŁY  •  PODATKI
BUDŻETYCZYSTOŚĆ I PORZĄDEKDZIAŁALNOŚĆ KULTURALNAFINANSE PUBLICZNEKARTA NAUCZYCIELAMIESZKANIOWY ZASÓB GMINYNIERUCHOMOŚCIOBWODY GŁOSOWANIAOCHRONA ZWIERZĄTOKRĘGI WYBORCZEOPŁATYOŚWIATA I WYCHOWANIEPLANOWANIE PRZESTRZENNEPODATKIPOMOC SPOŁECZNAPRAWO WODNEPRZEDSZKOLAPRZYSTANKIREGULAMINYSTATUTYSTRAŻ POŻARNATRANSPORT LOKALNYDROGISAMORZĄD TERYTORIALNYFORMULARZEDOTACJETARGOWISKA

PODATKI


1 Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 09:21:22   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
2 Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 09:20:18   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
3 Uchwała nr XIX/154/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 09:18:47   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
4 Uchwała nr XIX/155/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 09:17:03   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
5 Uchwała nr XIV/108/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 08:54:40   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
6 Uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr X/69/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
z dnia: 2016-01-15
POBIERZ
Data dodania: 2016-01-15 13:26:29   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
7 Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016.
z dnia: 2016-01-15
POBIERZ
Data dodania: 2016-01-15 13:24:42   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
8 Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
z dnia: 2016-01-15
POBIERZ
Data dodania: 2016-01-15 13:24:12   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
9 Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
z dnia: 2016-01-15
POBIERZ
Data dodania: 2016-01-15 13:23:40   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
10 Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku.
z dnia: 2016-01-15
POBIERZ
Data dodania: 2016-01-15 13:22:56   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
11 Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
z dnia: 2016-01-15
POBIERZ
Data dodania: 2016-01-15 13:09:27   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
12 Uchwała nr XXIX/228/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
z dnia: 2014-12-09
POBIERZ
Data dodania: 2014-12-09 21:36:29   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
13 Uchwała nr XXIX/227/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
z dnia: 2014-12-09
POBIERZ
Data dodania: 2014-12-09 21:35:08   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
14 Uchwała nr XXIX/226/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015.
z dnia: 2014-12-09
POBIERZ
Data dodania: 2014-12-09 21:27:44   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
15 Uchwała nr XXIII/177/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/165/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
z dnia: 2014-10-03
POBIERZ
Data dodania: 2014-10-03 22:45:10   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
16 Uchwała nr XXII/163/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014.
z dnia: 2013-12-24
POBIERZ
Data dodania: 2013-12-24 10:30:42   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
17 Uchwała nr XXII /164/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
z dnia: 2013-12-24
POBIERZ
Data dodania: 2013-12-24 10:29:32   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
18 Uchwała nr XXII/ 165 /2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
z dnia: 2013-12-24
POBIERZ
Data dodania: 2013-12-24 10:27:28   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
19 Uchwała nr XXII/167/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego – dróg, których zarządcą jest Gmina Suchożebry.
z dnia: 2013-12-24
POBIERZ
Data dodania: 2013-12-24 10:00:16   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
20 Uchwała nr XV/ 103 /2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
z dnia: 2012-11-30
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-15 10:40:27   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
21 Uchwała nr XV / 102 /2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Suchożebry.
z dnia: 2012-11-30
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-03 10:02:47   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
22 Uchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
z dnia: 2012-11-30
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-03 10:01:37   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
23 Uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Suchożebry.
z dnia: 2011-12-06
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-15 13:50:09   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
24 Uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
z dnia: 2011-12-06
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-15 13:48:00   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
25 Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
z dnia: 2011-12-06
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-15 11:29:48   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
26 Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
z dnia: 2011-12-06
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-15 11:27:54   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
27 Uchwała nr XXX/190/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Suchożebry.
z dnia: 2010-11-08
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-15 15:05:37   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
28 Uchwała nr XXX/192/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Suchożebry.
z dnia: 2010-11-08
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-15 15:03:46   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
29 Uchwała nr XXX/191/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
z dnia: 2010-11-08
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-15 14:33:45   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
30 Uchwała nr XXX/193/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
z dnia: 2010-11-08
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-15 14:31:23   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
Copyright © Prawo miejscowe - Gmina Suchożebry   •   All rights reserved Liczba wejść: 30414, dziś: 16
designed & powered by Magdalena Szarek-Mistewicz
  <b>zamknij okno</b>
Copyright © Prawo miejscowe - Gmina Suchożebry   •   All rights reserved