STRONA GŁÓWNAUCHWAŁYZARZĄDZENIAKONTAKT
HOME  •  UCHWAŁY  •  REGULAMINY
BUDŻETYCZYSTOŚĆ I PORZĄDEKDZIAŁALNOŚĆ KULTURALNAFINANSE PUBLICZNEKARTA NAUCZYCIELAMIESZKANIOWY ZASÓB GMINYNIERUCHOMOŚCIOBWODY GŁOSOWANIAOCHRONA ZWIERZĄTOKRĘGI WYBORCZEOPŁATYOŚWIATA I WYCHOWANIEPLANOWANIE PRZESTRZENNEPODATKIPOMOC SPOŁECZNAPRAWO WODNEPRZEDSZKOLAPRZYSTANKIREGULAMINYSTATUTYSTRAŻ POŻARNATRANSPORT LOKALNYDROGISAMORZĄD TERYTORIALNYFORMULARZEDOTACJETARGOWISKA

REGULAMINY


1 Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 9 września 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchożebry.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 09:09:15   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
2 Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 9 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry.
z dnia: 2017-05-04
POBIERZ
Data dodania: 2017-05-04 09:07:43   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
3 Uchwała nr XI/88/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakres tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.
z dnia: 2016-01-15
POBIERZ
Data dodania: 2016-01-15 13:25:46   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
4 Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia tytułu: „Zasłużony dla Gminy Suchożebry”.
z dnia: 2016-01-15
POBIERZ
Data dodania: 2016-01-15 13:21:05   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
5 Uchwała nr XIX/136/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje Boisko ORLIK 2012” w Suchożebrach
z dnia: 2013-04-19
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-01 12:35:30   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
6 uchwała nr XIX/138/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchożebry
z dnia: 2013-04-19
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-01 12:31:25   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
7 Uchwała nr XIX/139/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry
z dnia: 2013-04-19
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-01 12:29:06   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
8 Uchwała nr XVII/118/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry
z dnia: 2013-02-14
POBIERZ
Data dodania: 2013-10-03 08:46:43   •   Magdalena Szarek-Mistewicz
Copyright © Prawo miejscowe - Gmina Suchożebry   •   All rights reserved Liczba wejść: 30406, dziś: 8
designed & powered by Magdalena Szarek-Mistewicz
  <b>zamknij okno</b>
Copyright © Prawo miejscowe - Gmina Suchożebry   •   All rights reserved